Modlitwa

„… Nie pogrążajmy duszy w niebezpieczeństwie i trudnościach. Módlmy się z ufnością a Bóg da pomoc, ktorą przyrzekł tym, którzy pracują dla Jego sprawy …” / św. Jan Bosko/

Nauka

„… Patrzcie jak pracuje pszczoła, tak powinniśmy pracować my: wybrać to co pożyteczne …” / św. Jan Bosko/

Zabawa

„Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia .” / św. Jan Bosko/

TU ZNAJDZESZ INFORMACJE
DOTYCZĄCE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna w naszym przedszkolu oparta jest na metodzie wychowawczej św. Jana Bosko – systemie zapobiegawczym
(zwanym systemem prewencyjnym).

Idea prewencji stanowi klucz i podstawę całej metody wychowawczej. Ksiądz Bosko miał świadomość, iż lepsze jest zapobieganie zepsuciu tego, co dobre, niż naprawianie zepsutego.

Doświadczenie dziesiątków lat stosowania metody wychowawczej św. Jana Bosko
w różnych częściach świata, potwierdza jej aktualność i skuteczność.

ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Zajęcia dodatkowe wspierają realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy: